دیجی آرمین
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهنمای خریدساعت هوشمند

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که باوجود تلفن همراه هوشمندچه نیازی به ساعت هوشمنداست.امادربرخی مواردساعت هوشمندکاربردراحت تری داردکه بادنبال کردن مطالب زیر به آن هاپی خواهیدبرد.

پیش ازخرید ساعت هوشمندبه نکات زیرتوجه کنید:

سازگاری باتلغن همراه هوشمند

ابتدامطمئن شویدساعت هوشمندموردنظر باتلفن همراه هوشمندتان سازگاری دارد.به عنوان مثال ساعت های مبتنی برپلتفرم گوگل وِر وسامسونگ تایزن باهردوسیستم عامل اندرویدوiosکارمی کننداماساعت های هوشمنداپل،فقط باگوشی های آیفون کارمی کنند.

اعلانات وهشدارها

ساعت های هوشمند امکان نمایش طیف وسیعی ازاعلانات وهشدارهامثل هشداررسیدن پیامک جدید،دریافت ایمیل جدید،هشدارزنگ خوردن تلفن همراه،اتفاقات جدیدی که درشبکه های اجتماعی می افتدو….

برخی ساعت هاتنهابه نمایش هشداربسنده می کنند،برخی توضیحات بیشتری راجع به محتوای هشدارنمایش می دهند.

صفحه نمایش دکمه ای یاتاچ

شاید درظاهرصفحه نمایش لمسی راحت تربه نظربیایدامازدن مواردی درصفحه نمایش کوچک،سخت است.به همین خاطرترکیبی ازدکمه وتاچ مناسب تربه نظرمی رسد.ازتاچ برای اسکرول کردن یازوم می توان استفاده کرد.بازدن دکمه نیزمی توان اپلیکیشن ها رابازکرد.

نمایشگر

بیشترشرکت ها ساعت های هوشمند بانمایشگردایره ای تولیدکرده اند؛اما اپل همچنان دراپل واچ ازفرم مستطیلی استفاده می کند.تقریبا تمام ساعت های هوشمنددارای یک صفحه نمایشLCDیاOLEDرنگی هستند.این مسئله طول عمرباتری راکم می کند.  تعدادکمی ازساعت هانمایشگرجوهرالکترونیکی دارندکه2تا5روزشارژدهی دستگاه راافزایش می دهداماازنظر کیفیت به هیچ وجه قابل مقایسه باOLEDیاحتیLCDنیست .

عمرباتری

طول عمرباتری ساعت های هیبریدی  (ترکیبی از ساعت مکانیکی وهوشمند)بیشتراست اماصفحه لمسی ندارند.بسیاری ازساعت های هوشمندازسیستم شارژبیسیم استفاده می کنند.ساعت هایی که دارای امکان برقراری تماس صوتی هستند نسبت به ساعت های دیگرشارژدهی کمتری دارند.

ضدآب بودن

اکثرساعت های هوشمندتاحدی دربرابرنفوذآب مقاومند.

برخی ساعت هاتا50مترزیرآب نیزفشارراتحمل می کنند.پس اگرشنا رادربرنامه خود داریدحواستان به مقاومت ساعت هوشمندبه آب باشدوبه هیچ وجه ساعت های مقاوم به پاشش آب تهیه نکنید.

سخت افزار

حافظه ذخیره سازی،پردازنده ومیزان رم درساعت های هوشمند متنوع است.اکثرساعت های هوشمندمطرح بازارحدااقل4گیگابایت حافظه ذخیره سازی و512مگابایت حافظه رم دارندکه بااین میزان حافظه به راحتی ازعهده اجرای روان اندروید ور،تایزن ونصب تعدادمعقولی اپلیکیشن برمی آید.

قابلیت اتصال ساعت هوشمند

بیشتر ساعت های هوشمنددارای WiFiهستند؛بنابراین ازطریق شبکه بیسیم به تلفن های همراه متصل شده وداده واطلاعات راانتقال می دهند.برخی ساعت های هوشمندجدید بطورمستقل ازسیمکارت الکترونیکی پشتیبانی می کنند(وجودسیمکارت به کاربران امکان دریافت تماس،پیامک واعلان رامی دهد.

بسیاری ازساعت های هوشمندجدید تراشه هایNFCدارندیعنی می توانیدباآنها هزینه های مختلف راپرداخت کنید(بدون اینکه تلفن همراه هوشمند درنزدیکی ساعت باشد).

قابلیت سنجش تندرستی وسلامت

اگرمی خواهید ازساعت هوشمند خوددربیرون ازمنزل برای فعالیت های جسمانی استفاده کنید،مدلی انتخاب کنید که قابلیت های سنجش سلامتی داشته باشد.حسگرضربان قلب اپل واچ دقیق ترین عملکرد را دربین ساعت های هوشمنددارد.به کمک GPSمی توان مسافت مسیر وسرعت رااندازه گیری کرد.این ساعت هاموردتوجه علاقه مندان به دویدن ودوچرخه سواری است.استفاده دائم ازGPSباعث خالی شدن سریع شارژباتری می شود.

کلام آخر 

هرشخصی دوست دارد به روزباشد.ساعت های هوشمندهم ازعناصربه روزبودن افرادتلقی می شود.دردنیای امروز    نمی توان ازکاربردهای بی نظیرساعت هوشمند چشم پوشی کرد.بادرنظرگرفتن نکاتی که گفته شددرانتخاب ساعت هوشمند موردنظرتان مشکلی نخواهیدداشت.

 

0
دیدگاه‌های نوشته